ตารางประเมินราคากลาง 
ตารางประเมินราคากลาง ตกแต่งภายนอกอาคาร
รายการ รายละเอียด ราคาประเมิน หมายเหตุ
1.ตกแต่งภายนอกอาคาร
- การออกแบบภายนอกอาคาร คือ งานออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร ราคาเริ่มต้น ฟรีค่าออกแบบ
  เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานก่อสร้างอาคาร(สถาปัตย์กรรมที่สถาปนิก 6,500 บาท- คิดราคาจาก

  ออกแบบไว้) 12,000 บาท ประเมินราคา
 - งานครอบคุม เช่น งานตกแต่งซุ้มทางเดิน งานก่อสร้างต่อเติมประเภท ต่อหนึ่งตร.ม กลางทั้งหมด
- วัสดุและอุปกรณ์ Standard ฟรีค่าออกแบบ
เมื่อใช้บริการ
รับเหมาจาก
Gardenart
.
.
.
.
.
.
.
.

ราคาค่าออกแบบภายนอกอาคาร เหมือนเงื่อนไขการชำระเงิน ค่าออกแบบตกแต่งภายใน และ ค่าออกแบบจัดสวน                                                                                                                                                  งานออกแบบ ตกแต่งภายนอกอาคาร  Project : Khun Chupit's Residence Location : หมู่บ้านลลิลกรีนวิลล์ กรุงเทพมหานคร                                                                                                                                                                                              งานตกแต่งภายนอกอาคาร ก่อสร้างต่อเติมครัวไท แคลาย นนทบุรี

  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view