ตารางประเมินราคากลาง 
ตารางประเมินราคากลาง เฟอร์นิเจอร์ บิว-อิน,ลอยตัว
รายการ รายละเอียด ราคาประเมิน หมายเหตุ
1.ออกแบบตกแต่งภายในเกรด A
- พื้นที่ประโยชน์ใช้สอยที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายในทั้ง ราคาเริ่มต้น ค่าออกแบบ
 หมด เริ่มต้นตั้งแต่ 300 ตร.ม ขึ้นไป 20,000 บาท - คิดจากการประ
- งานออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย คฤหาสน์ คอนโด สำนักงาน 30,000 บาท เมินราคากลาง
   รีสอร์ท โรงแรม เป็นต้น ต่อหนึ่ง ตร.ม รวมทั้งหมด
- งานออกแบบครอบคุมงานทั้งหมด เช่น เฟอร์นิเจอร์ บิวท์อิน ลอยตัว ผ้า 5%-7%
  ม่าน งานระบบที่เกี่ยวข้องงานออกแบบตกแต่งภายใน คือ งานระบบไฟ  ค่าควบคุมงาน
  ฟ้า งานระบบอินเตอร์เน็ต ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอา 3%
  กาศและ ระบบรักษาความปรอดภัย  ฟรีค่าควบคุมงาน
- วัสดุและอุปกรณ์ใช้มาตรฐานเกรดทั้งหมด เช่น ไม้จริงต้องผ่านการอบ เมื่อใช้บริการ
  แห้งให้ได้มาตรฐาน ไม้อัดทั้งหมดได้มาตรฐาม มอก.  อุปกรณ์เกรด A  รับเหมาจากเรา
  นำเข้า Fumiture Fittings : HAFELE เป็นต้น โดยคิดราคา
- น้ำยารักษาเนื้อไม้กันปลวกและวัสดุ  ชีวภาพปลอดสารพิษ นำเข้า จาก BOQ.จริง
  จากต่างประเทศ เป็นมาตรฐาน
2.ออกแบบตกแต่งภายในเกรด B - พื้นที่ประโยชน์ใช้สอย 30-299  ตร.ม
- งานออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย คอนโด สำนักงาน เป็นต้น ราคาเริ่มต้น ค่าออกแบบ
- งานออกแบบครอบคุณงาน เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด และ งานระบบที่เกี่ยว 15,000 บาท - 7%-10%
  ข้องบางส่วน 19,000 บาท ค่าควบคุมงาน
- วัสดุและอุปรณ์ Standard เกรด A ใช้ทั่วไปภายในประเทศ ต่อหนึ่ง ตร.ม. 3%
- น้ำยารักษาเนื้อ Standard เกรด A ที่ใช้ทั่วไป เช่น เชนไดร้ท์ เป็นต้น ฟรีค่าออกแบบ
เมื่อใช้บริการ
รับเหมา จาก
Gardenart
.
.
.

ราคาค่าออกแบบก่อนดำเนินมัดจำทำสัญญา =30% งานออกแบบดำเนินการได้70%=40% งานแบบเสร็จสมบูรณ์พร้อมตีราคา=30%

(จากราคาค่าออกแบบ)         หมายเหตุ    - ราคาค่าออกแบบจะนำไปหักลบออกจากยอดราคารับเหมาจริง เมื่อใช้บริการ รับเหมาจาก Gardenart                                                                                                                      .

  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view