ต้นไม้ในการจัดสวน

ต้นไม้ในการจัดสวน
ต้นไม้ในการจัดสวน

        ต้นไม้ ที่ใช้ในการออกแบบจัดสวน ทาง Gardenart จะมีการปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และงานจัดสวน การบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นตัวอย่าง ให้ผู้ใช้บริการหาข้อมูลก่อนให้โจทย์กับผู้ออกแบบจัดสวน เข้าชมได้ที่ ลพบุรีสวนบัวรีสอร์ท จังหวัดลพบุรี หรือ จะขอเข้าชมผลงานการออกแบบจัดสวน ผลงานล่าสุด โดยโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้าชมผลงาน                                                          ต้นไม้ ทั้งหมดที่ใช้ในการจัดสวน ทาง Gardenart จะคัดหาต้นไม้ให้ตรงตามแบบ ต้นไม้ที่รูปทรงสวยงาม การล้อมได้ระยะเวลามีรากสมบูรณ์ ต้นไม้ที่ให้ผลผลิตเป็นตัวเมีย เช่น ต้นตาลโตนดตัวเมีย เป็นต้น                                                                        การปลูก ก่อนเริ่มปลูกต้นไม้ทั้งหมด ทาง Gardenart จะต้องมีการตรวจสอบดินบริเวณที่ออกแบบจัดสวนทั้งหมด และจะดำเนินการปรับสภาพดินให้เหมาะสมในการปลูกต้นไม้แบบชีวภาพ ปรับสภาพการระบายน้ำ ให้ดีพร้อมก่อนดำเนินการขั้นตอนต่อไป            การให้ปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช จะใช้วัตถุดิบที่ปอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม แบบชีวภาพ โดยมี ชมรมเกตรปลอดสารพิษ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษรปลอดสารพิษ บางแขน เป็นที่ปรึกษาทั้งโครงการ

หมายเหตุ

- ไม้ยืนต้น คือ ไม้ใหญ่หรือไม้ยืนต้น ไม้ประเภทนี้มีลำต้นเป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีลำต้นหลัก ตั้งตรง ต้นเดียวแล้วจึงแตกกิ่งก้านบริเวณยอด โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุยืนยาวหลายปี ( รหัส P =  Perennial )  เช่น P01 , P02

- ไม้พุ่มสูง , ไม้พุ่มเตี้ย คือ ต้นไม้ยืนต้น มีอายุอยู่ได้นานหลายปี ลำต้นสูงไม่เกิน 6 เมตร มีลักษณะเป็นพุ่ม  ( รหัส  S = Shrub ) เช่น S01 , S02          

- ไม้คลุมดิน คือ พันธุ์ไม้ที่มีขนาดเตี้ย เล็ก ขยายพันธุ์ง่าย โตเร็ว แผ่ขยายออกด้านข้างเร็ว มีลักษณะเป็นพุ่มคลุมดิน มีความสูงประมาณ 0.30 เมตร ( รหัส M = Mulching ) เช่น M01 , M02              

- ไม้เลื้อย คือ พืชที่ไม่สามารถทรงตัวได้โดยลำพัง มักจะเลื้อยพันต้นไม้ใหญ่ หรือสิ่งพยุงเป็นที่ยึดเกาะ เพื่อให้ลำต้นเจริญอยู่ได้      ( รหัส I = Ivy ) เช่น I01 , I02

- พืชผักสวนครัว คือ  พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ มาเป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว เหลือสามารถนำไปจำหน่ายต่อได้ ( รหัส B =  backyard garden ) เช่น B01 , B02

 

     More  Gallery...
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view