วัสดุที่ใช้ในการผลิต

วัสดุที่ใช้ในการผลิต
วัสดุที่ใช้ในการผลิต
        วัสดุที่ใช้ในการผลิตทาง Gardenart จะต้องคำนึงคุณสมบัติวัสดุเป็นพิเศษ เกรดเอ มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม เช่น น้ำ ไฟ แสงแดด เชื่อรา เป็นต้น โดยมีการเข้าตรวจสอบวัสดุในการผลิตจาก ซัพพลายเออร์ทั้งหมด  ก่อนนำมาผลิตชิ้นงาน ซึ่งทาง Gardenart จะสรุปรายงานและใบประกันให้ลูกค้ารับทราบทุกขั้นตอนการผลิต
     More  Gallery...
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view