ออกแบบจัดสวน

ออกแบบจัดสวน
ออกแบบจัดสวน
        ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงานออกแบบจัดสวนรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เมื่อลูกค้าได้ให้ทาง Gandenart ผลิตงานออกแบบและรับเหมาจัดสวน  การออกแบบจัดสวนจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าต้องการแบบไหน  ซึ่งจะมีการสรุปกันว่าค่าออกแบบจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานด้วย  ขั้นตอนแรกจะคิดค่าออกแบบก่อนลงมือ ดำเนินการออกแบบต่อไป ลักษณะค่าออกแบบจะเหมือนงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยยึดค่าการประเมินราคากลางเป็นมาตรฐาน  ( โดยเฉลี่ยค่าประเมินกลางจากทาง Gardenart รับเหมาผลิตงานจัดสวนผลงานที่ผ่านมาเป็นสำคัญ )
     More  Gallery...

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view