ออกแบบตกแต่งภายนอก

ออกแบบตกแต่งภายนอก
ออกแบบตกแต่งภายนอก                                                                                     

        ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ตกแต่งภายนอกอาคาร เมื่อให้ทาง  Gardenart รับเหมาผลิตงาน ( หักลบจากราคารับเหมาจริง ) ซึ่งขั้นตอนแรกจะคิดค่าออกแบบเหมือนงานตกแต่งภายใน การออกแบบตกแต่งภายนอก  ขั้นตอนการผลิตงาน จะมีวิศวกร สถาปนิก ชำนาญงานเฉพาะทาง  เขียนแบบ คำนวณศึกษาวิเคาระห์ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้าง ความคงทนวัสดุ เป็นสำคัญ

     More  Gallery...
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view