ออกแบบตกแต่งภายใน

ออกแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบตกแต่งภายใน 

       ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ตกแต่งภายใน เมื่อให้ทาง Gardenart รับเหมาผลิตงาน ซึ่งขั้นตอนแรกจะติดค่าออกแบบก่อนลงมือดำเนินการเริ่มออกแบบขั้นตอนต่อไป โดยวิธีการคิดค่าออกแบบจะเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประเมินกลาง เป็นมาตรฐานรายการตกแต่งทั้งหมดที่รับผิดชอบ ค่ามัดจำทำสัญญาครั้งแรก 30% จากยอดค่าออกแบบทั้งหมด ( ขั้นตอนการทำงานออกแบบทาง  Gardenart จะนำเสนอให้ในวันทำสัญญา )

     More  Gallery...
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view