Gardenart ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของทีมงาน มัณฑนากร ( ม. ศิลปากร ) ร่วมกันกับทีมงานช่าง ระดับมาตรฐานมืออาชีพ  ( Full-service home and garden. ) ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะบวกกับงานทางด้านช่างฝีมือระดับสูง ตลอดระยะเวลาประสบการณ์ประมาณ 30 ปี ( ดูจากผลงาน  Portfolio ที่ผ่านมา ) มุ่งเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับ งานออกแบบ รับเหมาตกแต่งภายใน, งานออกแบบ รับเหมาตกแต่งภายนอกอาคาร, งานออกแบบ รับเหมาจัดสวน และรวมถึงงานระบบทั้งหมด เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

       ทีมงาน Gardenart ตั้งปฎิญาณ จะยึดมั่นแนวความคิดเดี่ยวกันในการทำงานให้บริการ ลูกค้าคือ
       1. มัณฑนากรออกแบบ คงไว้ในสายวิชาชีพการออกแบบที่แท้จริง ออกแบบตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมดรวมถึงงบประมาณ

       2. ผู้ออกแบบ เขียนแบบเอง ควบคุมงานด้วยตนเองทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้งานตรงกับแบบและคุณภาพของผลงาน ตามที่ผู้ออกแบบและลูกค้าต้องการ จะควบคุมดูแลการผลิตเป็นพิเศษ จนถึงส่งมอบงาน
       3. Gardenart จะไม่รับงานซับซ้อนจนไม่สามารถควบคุมงานได้ทั้งหมด

       4. ความซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า จะจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพที่ดี เกรด A ( พิเศษ ) ทั้งหมด และลูกค้าสามารถเรียกตรวจสอบวัสดุได้ทุกชั้นตอนในการผลิตของชิ้นงาน
       5. งานโครงสร้าง งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจะมี ผู้เชียวชาญ สถาปนิก วิศวกร ชำนาญงานเฉพาะทาง เขียนแบบ คำนวณ ศึกษาวิเคราะห์ ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแลผลงานให้มีประสิทธิภาพ สมบูรณ์แบบทุกประการ

       6. ขั้นตอนการทำงานทั้งหมด จะถูกวางแผนงานนำเสนอให้อยู่ในงบประมาณไม่บานปลาย ระยะเวลาการทำงานตรงต่อเวลาให้ความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า การทำงานที่มีแบบแผนและระบบควบคุมงานที่ได้รับมาตราฐานจัดการที่แน่นอน
       7. ผลงานของ Gardenart ทั้งหมดจะถูกออกแบบให้เป็นแนวศิลปะงานร่วมสมัย ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ คงทน คงอยู่ ดูดี ไม่ล่าสมัย ไม่ซ้ำแบบ หนึ่งเดียวของชิ้นงานในการออกแบบ


       ดังนั้น ทุกผลงานที่ทางเราผลิตงานขึ้นมาจากแนวความคิดที่กล่าวมาข้างต้น สรุปนิยามได้ว่า : รักผลงานที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานทางด้านศิลปะ ( Life style Concept Art ) และทางเรายินดีให้ลูกค้าเข้าชมผลงานล่าสุดได้โดยการนัดล่วงหน้า ก่อนการตัดสินใจใช้บริการ จาก Gardenart2003.com

 

ออกแบบตกแต่งภายใน

(16/06/2557) | อ่าน 2424 ครั้ง
ออกแบบตกแต่งภายใน ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ตกแต่งภายใน เมื่อให้ทาง Gardenart รับเหมาผลิตงาน ซึ่งขั้นตอนแรกจะติดค่าออกแบบก่อนลงมือดำเนินการเริ่มออกแบบขั้นตอนต่อไป โดยวิธีการคิดค่าออกแบ...

 
 

ออกแบบตกแต่งภายนอก

(11/06/2557) | อ่าน 2434 ครั้ง
ออกแบบตกแต่งภายนอก ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงาน ตกแต่งภายนอกอาคาร เมื่อให้ทาง Gardenart รับเหมาผลิตงาน ( หักลบจากราคารับเหมาจริง ) ซึ่งขั้นตอนแร...

 
 

ออกแบบจัดสวน

(01/06/2560) | อ่าน 2871 ครั้ง
ออกแบบจัดสวน ฟรี ค่าออกแบบ ควบคุมงานออกแบบจัดสวนรวมถึงงานระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เมื่อลูกค้าได้ให้ทาง Gandenart ผลิตงานออกแบบและรับเหมาจัดสวน การออกแบบจัดสวนจะขึ้นอยู่กับความต้องการของล...

 
 

วัสดุที่ใช้ในการผลิต

(19/09/2557) | อ่าน 1485 ครั้ง
วัสดุที่ใช้ในการผลิต วัสดุที่ใช้ในการผลิตทาง Gardenart จะต้องคำนึงคุณสมบัติวัสดุเป็นพิเศษ เกรดเอ มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อม เช่น น้ำ ไฟ แสงแดด เชื่อรา เป็นต้น โดยมีการเข้าตรวจสอบวัสดุใน...

 
 

ต้นไม้ในการจัดสวน 

(21/12/2560) | อ่าน 1914 ครั้ง
ต้นไม้ในการจัดสวน ต้นไม้ ที่ใช้ในการออกแบบจัดสวน ทาง Gardenart จะมีการปลูกต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์และงานจัดสวน การบำรุงรักษาต้นไม้ เป็นตัวอย่าง ให้ผู้ใช้บริการหาข้อมูลก่อนให้โจทย์กับ...

 
ดูทั้งหมด >> 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ ปรับปรุงเมื่อ

รูปภาพผลงาน5 ลิขสิทธิ์ของ Gardenart2003

เว็บมาสเตอร์ 1319/0 29/04/2017 29/04/2017 09:43

รูปภาพผลงาน4 ลิขสิทธิ์ของ Gardenart2003

เว็บมาสเตอร์ 1135/0 28/04/2017 28/04/2017 18:41

รูปภาพผลงาน3 ลิขสิทธิ์ของ gardenart2003

1695/0 24/10/2014 24/10/2014 09:28

รูปภาพผลงาน2 ลิขสิทธิ์ของ gardenart2003

1489/0 24/10/2014 24/10/2014 09:09

ประกาศ 1 รูปภาพผลงานทั้งหมด ลิขสิทธิ์ของ gardenart2003

1382/0 23/10/2014 23/10/2014 23:27
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view