ประกาศ 1 รูปภาพผลงานทั้งหมด ลิขสิทธิ์ของ gardenart2003

(อ่าน 1483/ ตอบ 0)

เว็บมาสเตอร์

ประกาศ 1  รูปภาพผลงานทั้งหมด ลิขสิทธิ์ของ gardenart2003

ประกาศ เนื่องจาก มีบางเว็บไซต์ได้นำ รูป Landscaping works ออกแบบจัดสวน (รูปภาพที่แนบมา1)ซึ่งเป็นผลงานลิขสิทธิ์ของ gardenart2003.comนำไปลงเป็นผลงานของตัวเองในเว็บไซต์ หัวข้อ ออกแบบจัดสวน และไม่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานเผยแพร่ จึงแจ้งมาให้ทราบว่ารูปภาพดังกล่าวเป็นผลงานลิขสิทธิ์ของ gardenart2003.com


Lock Reply
  Copyright 2005-2014 gardenart2003.com All rights reserved.
view